Objednávka č. 21 – Brantner Fatra s.r.o. – Odvoz a zhodnotenie BIO odpadu v roku 2022

Dátum zverejnenia: 10.03.2022