Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytového priestoru – ul. Obchodná č. 105/7, Komposesorát p.s.

Dátum zverejnenia: 30.12.2019