Dodatok č. 14/2020 k ZMLUVE č. 011/DOOMT/A/2007 pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v MHD na území obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 22.03.2020