Dodatok č. 12/2018 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme MHD…

Dátum zverejnenia: 22.05.2018