Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve – notárskej zápisnice N 416/2020, NZ 43924/2020 , Radovan Láni a Jana Lániová

Dátum zverejnenia: 12.02.2021