Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytového priestoru – ul. Pod Kanálom č. 3/3 Pohostinstvo Kopačka

Dátum zverejnenia: 30.12.2019